Vooruitblik

Onze belangrijkste opdracht voor 2016 is de plannen die we in 2014 en 2015 hebben geïnitieerd consequent uit te voeren. Na twee goede jaren hebben we laten zien dat het nieuwe financiële beleid effect heeft. De vorming van de regio’s is doorgevoerd en de eerste signalen van de nieuwe samenwerkingsvorm zijn positief. Als we de successen met elkaar blijven delen en laten zien dat wat we hebben neergezet ook werkt in de praktijk, gaat dat een impuls geven aan onze plannen.

Naast de praktische samenwerkingsvormen komt er ook een breed gedragen en internationaal vergelijkbaar medewerkers­tevredenheids­onderzoek (MTO) om te ontdekken waar we nog moeten en kunnen verbeteren ten aanzien van onze medewerkers en indirect ook onze dienstverlening en klanttevredenheid.

Er worden ook voorbereidingen getroffen om het klantentevredenheidsonderzoek (KTO) te optimaliseren en te laten aansluiten bij de laatste ontwikkelingen en strategische keuzes. Aansluiting bij nationale KTO behoeften is daarbij cruciaal, evenals het benutten van de informatie om tot waardevolle en concrete verbeterplannen te komen.

Over het economisch perspectief zijn we voorzichtig optimistisch. De stemming is volatiel, vooral op de aandelen­beurzen, maar ook in de maatschappij. Dit wordt veroorzaakt door de vele onzekerheden die spelen, zoals geopolitieke spanningen, de dalende olieprijs, de lage inflatie in de eurozone, de vluchtelingencrisis en de angst voor terrorisme.

Onze onderliggende bedrijfseconomische en maat­schappelijke waarden vertonen echter een ander beeld: die zijn stabiel. Dit sterkt ons in de overtuiging dat de strategische richting van Q-Park de juiste is. Gemeenten en business partners die langdurige relaties willen aangaan met een parkeerbedrijf zoeken naar een betrouwbare, financieel solide partij zoals Q-Park. Zowel voor aandeelhouders als voor andere belanghebbenden zijn we in alle opzichten een duurzame partner. Door onverminderd in te zetten op verbetering van onze operatie en het rendement op onze investeringen, kunnen we die positie alleen maar versterken.

We gaan in 2016 opnieuw een materialiteits­onderzoek uitvoeren en vaststellen of de niet-financiële onderwerpen die we de laatste jaren hebben gepresenteerd nog even relevant en waardevol zijn voor onze belanghebbenden en of ze voldoende aansluiten bij onze strategische plannen. We baseren ons daarbij op de principes van het framework voor integrated reporting dat het IIRC heeft uitgebracht.

Onze niet-financiële databorging en processen zijn nog niet zo goed geautomatiseerd als de financiële informatie. We willen dit gaan verbeteren om zo efficiënt en betrouwbaar mogelijk daarover te kunnen rapporteren en de verbeteringstrajecten te kunnen monitoren.

Vanzelfsprekend houden we de ontwikkelingen die de parkeermarkt kunnen beïnvloeden, zoals de behoefte aan begaanbare binnensteden, groei van online verkopen, de autonome auto en deelautoconcepten, nauwlettend in het oog. Samen met diverse experts, aandeelhouders en management zullen we die ontwikkelingen blijvend verkennen en de relevante inzichten toepassen.