Doelen

Ons doel is een all-round parkeerdienstverlener te zijn die financiële stabiliteit biedt in combinatie met operationele flexibiliteit. Budgetdiscipline en een bedrijfsbrede focus op verbetering van de operationele vrije kasstromen is daar een onderdeel van. Door het blijven verlagen van financierings­lasten en veel aandacht te besteden aan kostenbeheersing en rendement op investeringen, willen we het operationele en netto resultaat verhogen.

De grote trends die het succes van onze business beïnvloeden, bepalen mede de strategische koers van Q-Park. We streven ernaar substantieel voordeel te behalen door onze schaalgrootte en uitstekende marktpositie te benutten. De marges op onze operationele activiteiten willen we verhogen door in te zetten op meer efficiëntie. Waar mogelijk voegen we de besturing en administraties van de landenorganisaties samen en richten we ons op het vergroten van ons marktaandeel door acquisities.

De kennis van lokale markten, klanten en succesvolle proposities willen we beter benutten. Daardoor kunnen we best practices uitwisselen en nieuwe kansrijke relaties aangaan. We zijn selectief in ons investeringsbeleid en sturen scherp op het rendement van investeringen. Daarmee genereren we een vrije kasstroom waarmee we onze operationele business kunnen financieren en onze verplichtingen kunnen nakomen.

We investeren zowel in aankoop van parkeerfaciliteiten als in renovatie ervan. Daarnaast investeren we in de verbetering van onze dienstverlening met innovatieve ICT-oplossingen voor betalen, reserveren en contractmanagement. We stellen waardevermeerdering en behoefte van parkerende klanten en business partners voorop bij onze innovaties.

Maatschappelijke waarde

Ons maatschappelijk doel is om integraal onderdeel te zijn van het mobiliteitsbeleid van steden en te werken aan de verduurzaming van bewegingsvrijheid. Dit bereiken we door ons marktaandeel in multifunctionele steden te vergroten, een afgewogen prijsbeleid te hanteren, goede informatievoorziening over beschikbare parkeerplekken te faciliteren en te integreren met alternatieve vervoerswijzen. Daarmee bieden we automobilisten voldoende keuze­mogelijkheden en zorgen we voor een vlotte doorstroom van het verkeer.

Een integraal mobiliteitsbeleid wordt steeds belangrijker voor de leefbaarheid en vitaliteit van steden. Met onze dienstverlening en tevreden, goed getrainde medewerkers dragen we daaraan bij. In onze eigen bedrijfsvoering proberen we het milieu te ontzien door onze energieafname en het gebruik van vervuilende vervoersmiddelen te beperken.

Opinie van een expert

Onderzoek van wetenschappers aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft laten zien dat zelfs kleine veranderingen in de prijs van straatparkeren ten opzichte van garageparkeren al een groot effect hebben op het aantal op straat geparkeerde auto’s. Zij ontwikkelden een methode om de betalingsbereidheid van automobilisten te berekenen voor straatparkeren ten opzichte van garageparkeren.

Hoe langer de parkeerduur hoe minder automobilisten bereid zijn om meer te betalen voor een parkeerplek op straat, zo bleek uit het onderzoek.

In Almere werd de methode getest. Hier zijn de parkeerplaatsen op straat iets duurder, waardoor in het bijzonder bestuurders met langdurige parkeerbehoeften worden aangespoord om in de gemiddeld iets verder gelegen garages te parkeren.

Uit proefschrift 'Economic Studies on Public Facility Use', Martijn Kobus, Vrije Universiteit, 2015