Trends

Zes relevante trends

Ons waardecreërende doel houdt rekening met zes grote trends die zich al aandienen of zich op korte termijn zullen manifesteren. Het gaat om relevante trends die van invloed zijn op de parkeermarkt en op Q-Park in het bijzonder. Centraal staat dat we de behoeften van onze parkerende klanten scherp in het vizier houden. We bespreken zowel de kansen als bedreigingen voor onze positie.

Digitalisering

Elektronisch betalen: Contant betalen wordt vervangen door elektronisch betalen met kaarten of mobiele telefoon. We bieden al diverse digitale betalingsmogelijkheden aan. Nadeel voor Q-Park is dat dergelijke betaaloplossingen sterk nationaal bepaald zijn. Er zijn grote verschillen tussen systemen en regelgeving in de landen waar wij actief zijn, wat bepaalde risico’s voor ons met zich meebrengt. Bovendien zijn de eerste innovatieve betaal­oplossingen alweer verdwenen, waardoor investeringen in ICT- of infrastructuur teniet worden gedaan.

De verwachting is dat de betalingsmarkt gedomineerd gaat worden door enkele grote spelers. De Europese betaal­standaard SEPA is cruciaal om een open betalingsmarkt te behouden. Q-Park verwerkt jaarlijks miljoenen betalingstransacties en krijgt in een open markt meer vrijheid om partners te kiezen en internationaal te investeren in duurzame systemen.

Digitale handhaving: Grotere steden introduceren systemen om handhaving digitaal af te handelen. Er wordt al gebruik­gemaakt van nummerplaatherkenning voor in- en uitchecken. Dit zorgt voor een verschuiving van vooraf naar achteraf betalen. Lokale overheden besparen hiermee op hun handhavingskosten. Straatparkeren wordt eenvoudiger voor automobilisten en daarmee een grotere concurrent van parkeergarages.

Q-Park reageert hierop met aantrekkelijker parkeertarieven die zijn gebaseerd op tijd/geld. Bovendien maken we elektronisch betalen bij de uitgang mogelijk en is onze handhavende dienstverlening gedigitaliseerd.

Actuele informatie: Er komt steeds meer informatie beschikbaar om automobilisten ook onderweg te verwijzen naar een vrije parkeerplek. Lokale initiatieven zullen worden geïntegreerd in landelijke informatiesystemen. In de nabije toekomst blijft dit alleen nog van toepassing op parkeergarages en -terreinen. We lopen voorop met deze ontwikkelingen en bieden onze informatie al via dergelijke systemen aan.

Sensoren op straat om over straat­parkeer­capaciteit te communiceren laten nog even op zich wachten.

Online diensten voor klanten: Een parkeerplek online reserveren en betalen, parkeerabonnementen kopen, elektronische facturen en betalingsmogelijkheden, een persoonlijke pagina, gerichte promoties in samenwerking met partners (hotels, evenementen, winkelcentra). Dit soort online diensten is essentieel voor de toekomst van de parkeermarkt. Q-Park ontwikkelt een digitaal platform om dit alles te kunnen bieden en om meer kennis te ontwikkelen over de klant. Zo kunnen we onze dienstverlening nog nauwkeuriger op de behoefte afstemmen.

Top zes opkomende trends in parkeren (Bron: IPI 2015 Emerging Trends in Parking)

Verstedelijking

In 2050 leeft 70 procent van de wereldbevolking in steden, ten opzichte van 50 procent nu1. De druk op bestaande faciliteiten en infrastructuur neemt toe. Het is vooral de groeiende oudere generatie die wonen in de grote stad kan betalen en een auto bezit. Daardoor stijgt het aantal auto’s nog altijd de komende jaren. Het gevolg hiervan is dat stadsbesturen worden uitgedaagd om met innovatieve, flexibele en betaalbare oplossingen te komen voor een meer efficiënte infrastructuur en stedelijke ontwikkeling.  

Duurzame ontwikkelingen binnensteden

Vooral de grotere steden zetten in op verduurzaming, wat invloed zal hebben op autogebruik en parkeren. De auto zal geweerd worden uit het straatbeeld, vervuilende auto’s worden zelfs geweigerd of zwaarder belast. Er komen meer voetgangersgebieden en fietsvoorzieningen waardoor meer behoefte ontstaat aan ondergrondse parkeervoorzieningen of faciliteiten buiten het centrum. Dit past volledig in onze visie op duurzame mobiliteit.

Winkelbeleving

Winkelen wordt steeds meer een uitje, een bijzondere ervaring. We zien de behoefte aan parkeergelegenheid verschuiven naar grote steden die een aantrekkelijk aanbod hebben. Online kopen betekent dat mensen minder vaak gaan winkelen, en alleen daar waar het echt leuk is. De beste locaties worden steeds aantrekkelijker, minder goede locaties nemen in populariteit af. We zullen ons met ons vestigingsbeleid concentreren op de beste locaties (A en B steden) en die toegankelijk maken voor de parkerende klant.

Autobezit en autogebruik

Auto delen: Het aantal nieuw verkochte auto's daalde sterk de laatste jaren. Over 2015 is er slechts sprake van een zeer lichte groei2. Deze ontwikkeling is direct te koppelen aan de economische crisis van de laatste vijf jaar. Daarnaast speelt een nieuwe maatschappelijke trend een rol, meer delen met elkaar. Auto delen wint aan populariteit, vooral onder jongere mensen. Jonge mensen die in grote steden leven, hebben minder behoefte aan een auto. Er zijn voldoende goede alternatieven zoals openbaar vervoer of de fiets.

Toch is er nog geen enkel deelautoconcept in de markt met een duurzaam businessmodel. Er is significante groei in percentages, maar de werkelijke aantallen deelauto's zijn nog erg klein in vergelijking met het totale aantal auto's en de daarbij behorende groeivooruitzichten.

Elektrische auto’s: In enkele landen zien we een toename van het aantal elektrische auto’s. Er zijn nog altijd beperkingen voor echt sterke groei: batterijtechnologie en marktacceptatie, maar ook de twijfel over hoe duurzaam de elektriciteit is die wordt geladen. En ondanks het fiscale stimuleringsbeleid van sommige overheden omarmt de consument de elektrische auto nog niet op grote schaal. Overheden draaien de fiscale mogelijkheden nu terug, waardoor de acceptatie nog verder zal afnemen.

De toekomst is onzeker, zowel wat betreft batterij- als oplaadtechnologie. Het aanbieden van snelladen (opladen in 15 minuten) vraagt hoge investeringen in de elektrische installatie en de veiligheidsmaatregelen. Aanbieden van opladen tijdens het parkeren (2 uur) is goedkoper doordat er minder dure laadpalen nodig zijn die bovendien op het bestaande elektriciteitsnet aangesloten kunnen worden. Q-Park biedt inmiddels 591 laadplaatsen aan. Daarmee komen we tegemoet aan de langzaam groeiende behoefte van onze klanten.

Zelfsturende auto’s: Op de middellange tot langere termijn kunnen zelfsturende auto’s een invloedrijke trend vormen. We voorzien de eerste commerciële toepassingen al in 2020, terwijl in 2030 ook de eerste autonome snelweg is voorzien. Ergens rond 2040 zal dit een verdere vlucht gaan nemen en mogelijk uitmonden in een volledig zelfsturend ecosysteem in 2050. Deze ontwikkeling volgen we op de voet, omdat we voorzien dat we met onze parkeerfaciliteiten een praktisch en essentieel onderdeel kunnen zijn van autonome mobiliteit.

Sociale veranderingen die parkeren beïnvloeden (Bron: IPI 2015 Emerging Trends in Parking)

  1. Bron: Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding, 18 februari 2015.
  2. Bron: Mobiliteit in Cijfers, 2015-2016.