Zes kapitalen

Met onze kernactiviteiten willen we duurzame waarde toevoegen voor onze belanghebbenden en de maatschappij. Onze parkeerfaciliteiten zijn een waardevaste belegging en onze parkeer­dienst­verlening levert een stabiele kasstroom.

Parkeerfaciliteiten hebben een positieve impact op de leefbaarheid van grote steden. Steden zijn namelijk aantrekkelijker als er minder auto's in het straatbeeld zijn. Met onze parkeerfaciliteiten en dienstverlening dragen we bij aan de bereikbaarheid van vitale functies, zoals ziekenhuizen, luchthavens, universiteiten en stadscentra.

Het terugdringen van het zoekverkeer levert voor mensen een tijdbesparing op en heeft een positieve impact op de luchtkwaliteit in de stad. Daarmee hebben we indirect invloed op het welzijn van mensen. Onze negatieve impact die verband houdt met de belasting van het milieu door onze eigen bedrijfsvoering, trachten we met concrete maatregelen te verminderen.

Ons sturingskader

In de volgende paragrafen doen we verslag over de financiële en niet-financiële prestaties aan de hand van de zes kapitalen conform het IIRC-framework en het geïntegreerde sturingskader dat voortvloeit uit ons vierjarenplan 2015-2018.

De genoemde getallen zijn gebaseerd op 799 parkeer­faciliteiten (PFs) in eigendom of lange huur met 297.727 parkeerplaatsen (iets meer dan een derde van het totaal).

Belangrijkste prestatie indicatoren

Download XLS

Kapitalen

2017 Doel1

2015

2014

FINANCIEEL

Netto omzet (EUR miljoen)

>5%

809,1

768,8

Netto resultaat (EUR miljoen)

80,6

-227,7

Kasstroom uit operationele activiteiten (EUR miljoen)

136,2

89,9

MIDDELEN

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur binnen 300 meter van belangrijke OV-knooppunten

35%

110.645

104.761

Parkeerplaatsen in eigendom en langdurige huur voor elektrische voertuigen en deelauto's

1%

1.349

1.113

Parkeerfaciliteiten (PFs) in eigendom en langdurige huur met AEDs - publiek toegankelijk

60%

214

181

INTELLECTUEEL

Publicaties en/of spreekbeurten over eerlijke parkeertariefstrategieën in doelsteden

2002

175

66

PFs in eigendom en langdurige huur die dynamische informatie kunnen doorgeven aan een PRIS en/of derden 'telefoon/nav'

50%

393

353

PFs in eigendom en langdurige huur die informeren over 1) mobiliteit opties en/of 2) locatie/prijzen van alternatieven <1 km (≈15min lopen)

50%

240

225

MEDEWERKERS

Medewerkers die een parkeertarieftraining hebben gevolgd

15%

237

265

Medewerkers die een reanimatietraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling)

35%

536

583

Medewerkers die een conflicthanteringstraining hebben gevolgd (eerste keer of herhaling)

25%

589

550

SOCIAAL

PFs in eigendom en langdurige huur in doelsteden die actief betrokken zijn bij een integraal mobiliteitsbeleid

50%

47

44

Uitgaven voor sociale activiteiten in (lokale) gemeenschappen: geld, materiaal, eten/drinken, etc. (EUR)

0,30% OPEX

335.913

300.707

PFs in eigendom en langdurige huur met samenwerking rijscholen

10%

51

43

MILIEU

CO2 (kg) per parkeerplaats in eigendom en langdurige huur

150

152

Percentage hybride en elektrische auto's

23%

20%

Aantal vliegtickets - enkele reis

1.413

1.611

  1. Percentage ten opzichte van het rapportagejaar.
  2. Dit is geen percentage maar een doelgetal.