Kerncijfers

Download XLS

2015

2014

Netto resultaat (x EUR miljoen)

Netto omzet

809,1

768,8

Operationeel resultaat

174,9

174,7

Netto resultaat

90,9

-227,7

Balans (x EUR miljoen)

Vastgoedbeleggingen

5.642,6

5.293,9

Eigen vermogen

1.285,6

1.155,1

Huurverplichtingen

2.868,9

2.598,8

Netto bankschulden

1.152,5

1.201,1

Kasstromen (x EUR miljoen)

Operationele activiteiten

136,2

89,9

Investeringsactiviteiten

-59,1

-55,3

Financieringsactiviteiten

-153,2

-10,2

Mutatie liquide middelen

-76,1

24,4

Bedrijfsomvang

Voltijdsmedewerkers

2.180

2.199

Parkeerfaciliteiten

6.195

6.142

Parkeerplaatsen

835.626

836.473

Ratio:

- juridische eigendommen

6%

6%

- erfpachten en concessies

11%

11%

- beschermde leases

5%

5%

- overige leases

47%

45%

- in beheer

31%

33%

Aandeelhoudersresultaat (x EUR miljoen)

Netto resultaat

90,9

-227,7

Rechtstreekse vermogensmutaties

39,6

19,8

Totaal resultaat

130,5

-207,9

Ratio's

Interestdekking ratio

3,3

2,5

Netto bankschulden / EBITDA

6,1

6,5

Parkeerfaciliteiten per regio

Download XLS

2015

2014

Regio 'Mid'

477

469

Regio 'West'

105

104

Regio 'Zuid'

245

262

Regio 'Noord'

5.368

5.307

Totaal

6.195

6.142

Parkeerplaatsen per regio

Download XLS

2015

2014

Regio 'Mid'

180.147

185.655

Regio 'West'

72.157

75.732

Regio 'Zuid'

146.077

149.701

Regio 'Noord'

437.245

425.385

Totaal

835.626

836.473

Omzet per regio

Download XLS

(x EUR miljoen)

2015

2014

Regio 'Mid'

266,6

260,0

Regio 'West'

139,9

119,1

Regio 'Zuid'

156,5

156,8

Regio 'Noord'

246,1

232,9

Totaal

809,1

768,8

Voltijdsmedewerkers per regio

Download XLS

2015

2014

Regio 'Mid'

571

581

Regio 'West'

447

454

Regio 'Zuid'

463

492

Regio 'Noord'

650

624

Holding

49

48

Totaal

2.180

2.199

Ontwikkelingen over 7 jaar

Download XLS

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Parkeerplaatsen (x 1.000)

836

836

805

860

848

841

834

Parkeerfaciliteiten

6.195

6.142

5.920

5.939

5.810

5.808

5.707

Voltijdsmedewerkers

2.180

2.199

2.218

2.205

2.192

2.186

2.209

Omzet (x EUR miljoen)

809

769

742

740

694

661

601

Operationele kasstroom (x EUR miljoen)

136

90

77

82

90

89

54

Operationeel resultaat voor afschrijvingen (x EUR miljoen)

185

185

185

183

178

173

157