Waardecreatie

Q-Park staat voor ‘Quality in parking’. Die principiële keuze voor kwaliteit vormt de kern van onze economische waarde en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Q-Park wil met parkeerfaciliteiten en aanverwante diensten voor parkerende klanten, integraal onderdeel zijn van de mobiliteitsketen en de verduurzaming van bewegingsvrijheid.

Gereguleerd en betaald parkeren bij voorkeur in schone en veilige parkeerfaciliteiten biedt een antwoord op de uitdagingen van de stad van vandaag en morgen. Daarover gaan we in gesprek met lokale overheden en andere belanghebbenden.

Onze visie op betaald parkeren impliceert dat we niet alleen financieel waarde toevoegen voor onze aandeelhouders en medewerkers, we voegen met onze activiteiten ook sociale en maatschappelijke waarde toe voor een veelvoud aan belanghebbenden.

Om dat inzichtelijk te maken, hanteren we het IIRC Framework dat uitgaat van zes kapitalen. Met de kapitalen financieel, middelen, intellectueel, medewerkers, sociaal en milieu realiseren we bepaalde opbrengsten, financieel en niet-financieel.

Belangrijker is de uiteindelijke impact van onze activiteiten op sociaal-economisch en milieugebied, zowel positief als negatief. Ons streven daarbij is om de positieve impact te vergroten en de negatieve impact te verkleinen.

Waardecreatie model

Hoe hebben we in 2015 gepresteerd? Daarover leest u meer in het hoofdstuk Zes kapitalen.

Over onze maatschappelijke visie en waarom wij waarde toevoegen aan duurzame mobiliteit, het welzijn van mensen en het verbeteren van het milieu leest u op onze Engelstalige website www.q-park.com bij CSR vision.