Governance

Ondernemingsbestuur

Voor de besturing van de onderneming verwijzen we u graag naar de Q-Park Governance Code, gebaseerd op de Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC) op onze corporate website.

De Code biedt uitgangspunten en richtlijnen voor ondernemersethiek, integer ondernemingsbestuur en goed toezicht daarop. De Code geeft tevens inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursorganen, het remuneratiebeleid, de informatievoorziening en de organisatiestructuur.

Voor het organogram verwijzen we u graag naar de Organisation chart en de juridische structuur vindt u onderaan in de Governance op onze corporate website.

Voor de meest up-to-date persoonlijke profielen van de raad van bestuursleden verwijzen we u graag naar de Executive Board op onze corporate website. Hier treft u ook de samenstelling van de raad van bestuur (RvB) van voorgaande jaren.

De meest up-to-date persoonlijke profielen van de commissarissen zijn te lezen bij Supervisory Board op onze corporate website. Hier treft u ook de samenstelling van de raad van commissarissen (RvC) van voorgaande jaren.

Besturing maatschappelijk beleid

Voor de besturing van het maatschappelijk beleid verwijzen wij u naar CSR Code en voor de specifieke aansturing en structuur naar de CSR governance op onze corporate website.

Meer informatie over het niet-financiële remuneratiebeleid vindt u onder CSR remuneration op onze corporate website.